Monday, July 28, 2008

Zai hi

Mizote hi zai hnam kan nia, kan culture ah pawh zai hian hmun pawimawhtak aluah ve reng reng ani. Mi 4/5 kan awmkhawm let let chuan kan zaithei deuhzel mai, zinkawngah pawh bus bang bengin hlim takin kan zai kawngtluan thak thei zela, kan local channel leh demand channel te pawh hmelhriatloh zaithiam tharlam pui pui an lo zai reng bawka, music video siam nazawng hi an zaithiamlo, zaithiam emaw an inti mai mai ani tih te, promoter nei tha tha hi an lar mai ani tihte, hriattur awm fothin mahse, an zaithiam emaw, zaithiamlo emaw, an zaithei fu vek bawk sia! Mizo te hi ahnam angin awtha hnam kan nia, hnamdang pawh hian mizo kan nih chuan zaithei turah min ngai ngawt zel mai ania. Pathianin zaitur renga aduan, hnam special tak kan lo ni ve hrim hrim.

Zai chungchang hi mimal tak pawhin sawitur ka neive nual. Zai ngaina mi ka nia, aw chhe chung chung Zaipawl leh group zai, eng enge maw ah te ka inhmangve nasa thin. Zoram ka ngaihna pawh zai ka chak vang ani fothin. Zaipuitur an awmchuan tlaivar thak thaka zai pawh ka peih thina, awchhang vek pawhin ka zai peih, hunreife voice box vung avangin aw chhang tham chhil chhel, duh hun huna ri chhuak theilo thin kha ka neia, Lalpa, heti khawpa zai ngaina si, tinge hetiang aw minpek mai chu le ka ti thin. Ka chakthin chu duhtawka Pathian faka zai ve theiha, mi aw key ang pawl phaa zai ve hi ania, aw thatak nei si, zai peih lo te hi ka fuih ka fuih thin. 2000 kum khan Lalpan min tidama, ka chak ang takin ka zai ve leh thei ta. Zai hi ning tur pawh ka ni lova, ka ning phal heklova, awchhan hrehawm zia ka man tawh a, Pathian faka zaitheihloh hrehawmzia pawh ka hretawha. Zaithiamlo mah ila, miin zai peih hriat tala min hriat chuan enge pawi? atha teh alawm ka ti!Lalpa faknan hian lua aawm lova, mintidamtu hi ka fak tawk thei dawn heklo. Ka aw ve hi a lai emaw, a beu emaw ka aw neihchhun chhun hmanga ka fak hi Lalpa tan rimawi ani sia.

Vanramah pawh banglovin Lalpa fakin kan la zai dawn ania, zai nuamtilo ho tan chuan aboring duh awm mange te ka ti rilru mai mai thin, zai nuamti deuh chuan vanram pawh kan enjoy zual hle dawn niawm tak ani. Vanramah tawng chi tinreng maia Lalpa kan han fak tur hi a ropui dawn hian ka ring mang e!

Sunday, July 13, 2008

Home sick

Tleirawl pawr rual kan nih lai khan Lardiki'n lunglen awmzia a'n manlo ve thin mai mai khawpa, lunglen sawi dek dek chuan i ril atam anih kha...in eipuar la, areh mai ang a ti thin. anih ve mai duh hmel vephian.

In hlata awmin lung a lenga, Zoram pawnah lung alenga, Mizo rim hriatphak lohna ah a leng lehzual. Nawmsam loh changin lung alenga. Chhim ve phak loh chhiatni thatni ah pawh ...... sure loh pawn ngei ngei!

Lungleng chi ka niang...aleng thei emai!! Kei chu chhawrthlapui leh chhawrloh thlapui en lam aiin hunpui lo thlente hian ka lung a leng thin. Lunglen tak tak lai hi chuan hunthawltak nei ila, mahniin rilru kawm veng veng ila, ka duhthusam! Chhungte leh thiante ho lah chuan dawn pha ve heklo, sms in an awmdan an rawn sawi tumte hian, a lawmawm rualin lunglen a kaitho fo thin. kan khaw nawmve zia in ka chhanglet ve zela! Aruktak chuan ka lung aleng veng venga!

Kan thian ho kan awm darhsarha, internet bak chu inbiak pawhna kawng a awmlo. Nikhat chu Bsi ( Madagaskar) nen ka lunglen zet mai laiin kan inbia a, ka lunglen em em zia ka hrilh mawlh mawlh a, ani lah chuan keipawh a lengthin teh a sin, lunglen hi chu kan kumkhaw struggle tur ania ati mai a. Ahnuah Thanpuii (Samoa) nen kan inbiak tumin ka sawi leh a, awi ilungleng ve thin a law....i sawi khat sia , aleng ve lo anih dawn hi ka ti che a, kei chu ngaiah ka neih theilo, tiin a lunglen vethin zia min hrilh a. Kan hriselna panber LSi (Tuvalu) khawsik damkawr lungleng kawm alo nuam nasa mai bawk a, lungleng hi chu an ril a tam tlangpui , titu ber Lardiki lah chu Kathmandu atangin a lo lungleng alo tlangau pui ve bawk a. tunah internet a contact theihlohvin Moirang( Manipur) ah Zoram hnaih zawkah awm tawh mahse, aril atam fo ka ring!

Thil pakhat, lunglen chungchanga lawmawm ka tih ber mai chu Lalpa'n lunglen tuar tur leh tuar tlaka min ruat ve hi ani. Kan kumkhaw struggle tur pawh ani thei e, ala leng dawn chauh pawh ani thei e, lo leng ve mai mai se....chanvo ropui changah in ngai ila, a fuh ber awm e.

(Thian ho pual liau liau)